Αμοργός: μέρος 2

Αμοργός: μέρος 2
Αμοργός, ένα νησί με άγρια ομορφιά, φιλόξενους ανθρώπους, ιδιαίτερες παραλίες και γραφικά χωριά. Στο δεύτερο μέρος της περιήγησης μας εξερευνούμε το βόρειο τμήμα, δηλαδή την Αιγιάλη, τα Θολάρια, τη Λαγκάδα και τις παραλίες του Αγίου Παύλου και τη Λεβρωσό.

Αμοργός: μέρος 1

Αμοργός: μέρος 1
Αμοργός, ένα νησί με άγρια ομορφιά, φιλόξενους ανθρώπους, ιδιαίτερες παραλίες και γραφικά χωριά. Στο πρώτο μέρος εξερευνούμε τη χώρα και τις νότιες παραλίες του νησιού.

Amorgos Information, Information About Amorgos Island Greece

Q. Where is Amorgos Island located? (Amorgos information tip 1)

A.= Amorgos Island is located in the Cyclades Island in Greece…near the Dodecanese.

Q. What is the name of the telephone company in Greece? (Amorgos Island information tip 2)

A.= The telephone company is called OTE…It stands for Hellenic Telecommunications Organization.

Q. People say that telephone calls are expensive in Greece? (Amorgos information tip 3)

A.= Yes, indeed they were, however with new technologies introduced such as calling cars prices are more reasonable.

Q. Is it possible to make a phone call without spending too much money? (Amorgos Island information tip 4)

A.= Yes, it is. To do so, keep in mind that OTE offices and all public card phone booths are the cheapest way to make local or international calls.

Q. Where can one buy these cards? (Amorgos information tip 5)

A.= A phone card can be purchased from any KIOSK or PERIPTERO.

Q. Where are those kiosks located? (Amorgos Island information tip 6)

A.= The kiosks are everywhere in the streets…at every corner… everywhere in Greece and in the islands as well. So it shouldn’t be difficult to locate one.

Q. Are the OTE offices opened all day? (Amorgos information tip 7)

A.= The OTE offices are open from 08:00 to 14:00.

Q. How would one recognize a post office building? (Amorgos Island information tip 8)

A.= The color to look for is YELLOW…BRIGHT YELLOW. Sings denoting post offices are usually of that color…so are the post-boxes.

Q. Where can one buy stamps? (Amorgos information tip 9)

A.= A stamps for your letter can be bought from a post office. There are also stamp vending machines outside all central post offices.

Q. Is there a special procedure to send parcels abroad? (Amorgos Island information tip 10)

A.= Yes, there is a procedure. Parcels sent abroad must be inspected…so do not wrap and seal them beforehand. Brown paper, soft padded envelopes and cardboard boxes can be bought at the post offices.

Q. What is the telephone area code in Amorgos Island Greece? (Amorgos information tip 11)

A .= The code is +30 22850.

Q. What is the telephone of the Port Authority (in Katapola)? (Amorgos Island information tip 12)

A.= The telephone number is +30 22850 71259

Q. What is the telephone of the Police In Amorgos Island? (Amorgos information tip 13)

A.= The telephone number is + 30 22850 71210.

Q. What is the telephone number of the Municipality of Amorgos Island? (Amorgos Island information tip 14)

A.= The telephone number is +30 22850 22533.

Q. What is the telephone number of the Central Post Office? (Amorgos information tip 15)

A.=The telephone number is +30 22850 23801.

Q. Does the Island of Amorgos have health services for the tourists? (Amorgos Island information tip 16)

A.=Of course…The Island of Amorgos has several services to take care

Of anyone who needs it…Here is a list of several services:

Hospitals:

Amorgos first-aid +30 22850 71207

Arkesini first-aid +30 22850 72250

Aaegiali first-aid +30 22850 73222

Katapola first-aid +30 22850 71805

Hora Pharmacy +30 22850 71400

Aegiali Pharmacy +30 22850 70170

Dentist in Hora +30 22850 74217

Dentist in Katapola +30 22850 71005

by S Pappas greekinfo@gmail.com

Rooms Apartments in Athens Greece Athensrooms.
Free Greek travel information traveling in Athens Greece Greek Info.
Apartments in Athens Greece Self catering.

Amorgos Island Real Estate in Amorgos Greece-Houses Villas Hotels For Sale in Amorgos Island

Amorgos island real estate in Amorgos Greece. Houses villas hotels for sale in Amorgos island. Within this article one can find what to consider, and the steps one needs to take when purchasing a property on Amorgos island.

1. Find first a property that is of your liking via the internet or even better after a couple of visits to Amorgos island. Keep a record of all the properties you visited in Amorgos Greece. Prices of Amorgos island real estate will vary greatly. One will also note a big gap in the city evaluation, and the market value usually the city evaluation being lower up to five times, however in some case the city evaluation will be greater than the market value, so don’t get taken for a ride.

2. Pay special attention when purchasing land, on Amorgos island in Greece.

If one decides to purchase land and wants to build, the building laws in Greece change frequently therefore you will also have to hire an engineer or a topographer who will inform you about the specific piece of real estate in Amorgos Greece. A lawyer and a notary cannot help you out in this step. If they do you will be getting wrong input, and might end up with some Amorgos island real estate which is not usable.

3. The costs when purchasing Amorgos island real estate are as follows. Calculated on the city evaluation or the price put on the deed of sale, which ever is greater, the notary will charge you about 2% the lawyer from 1.5% to 2%, and the government transfer taxes today are about 13%, however the government tax rates concerning real estate in Amorgos Greece change from time to time. Engineer costs for land purchasing may vary from 300 to 1000 euros. Also if a real estate agent in involved the agreed fees must be paid or else action may be taken against you down the line.

4. After the job is done from the lawyer and notary ask from the Amorgos island real estate registry the 4 certificates concerning your real estate in Amorgos Greece. These should be a certificate of ownership, one that states there are no existing loans or leans, a certificate that there are no claims private or government against your Amorgos island real estate, and a certificate of transcription or in simple words that your deed is actually registered at the Amorgos island real estate registry.

5. Don’t forget that after all of the above you will be required to submit income tax for the next fiscal year. In the income tax form you submit you will be required to prove where you got the funds to purchase real estate in Amorgos island in Greece. For more details don’t forget to ask you lawyer, before purchasing your favorite piece of real estate in Amorgos island. Be careful with this step, you don’t want any unexpected surprises down the line. If you can’t prove where you got the funds, the purchase value on the deed of sale as well as the notary fees will be calculated as an income and you will be taxed on this amount in an escalating form, from 0% to 43% about, which is the same scale as one has to pay for Greek income tax or income tax in Greece.

This article is designed to help people interested in purchasing Amorgos island real estate.

thanks

by S Pappas greekinfo@gmail.com
Rooms Apartments in Athens Greece Athensrooms.
Free Greek travel information traveling in Athens Greece Greekster.
Apartments in Athens Greece Self catering.
M Savard. Inspirer, author, professor, astrologist.

Amorgos Island, Greece Presents Its Famous Greek Amorgos Island

Q. What is the emblem of the Greek Island called Amorgos?

A. The emblem of Amorgos island is the Monastery of Hozoviotissa.

Q. Why should a Monastery become the emblem of this island?

A. The Monastery of Hozoviotissa is an amazing construction wedged

into a huge precipice at 300m from the sea. It is original enough to become an emblem.

Q. What other elements add up to the beauty of this Monastery?

A The place is surrounded by huge cliffs, palm trees and several

Wonderful beaches covered with fine soft sand.

Q. How can we get to Amorgos Island?

A. You can get to Amorgos Island by ferries from Piraeus.You will

Then arrive to the little port of Aegiali located in the north-east of the island.

Q .Is Piraeus the only port to depart to go to Amorgos Island?

A. Piraeus near Athens is not the only place to depart. You can also depart from an other Greek island.

Q. Does it mean that we can travel from one island to an other?

A. In several case, yes .You have to verify with the agents working in the offices at the ports.

Q. How many ports does Amorgos island have?

A. Amorgos island has two ports:

Aegiali located in the north-east of the island.

Katopola located in the south-west of the island.

Q. Does Amorgos island have a central port?

A. Katapola is the central port.

Q. Does Katapola have any attractions for a visitor?

A. Katapola is an ideal choice for those who like to walk once

That it is small. This small town has blue and white painted

Little houses, white windmills….The little houses board the

Narrow streets leading you to a beautiful Venetian castle.

Q. What is the main town in Amorgos island in Greece?

A. The main town is called HORA.

Q. What attractions does HORA have for a tourist?

A. The little town offers great images carrying a tourist

Into a dreamy atmosphere of another era .Its streets

Are narrow…they look like a labyrinth…HORA is

Located in the castle quarter (the KASTRO).

Q. Where is Amorgos Island located in Greece?

A. The Island of Amorgos in Greece is located in the Cyclades Islands

Near the Dodecanese.

Q. What is the population of Amorgos Island in Greece?

A. Amorgos Island has a population of 2000 inhabitants living on

A surface of 121 km. The littoral space is spread on 112 km long.

Q. Is Amorgos island the smallest island in the Cyclades Island in Greece?

A. No…the island of Amorgos is the seventh largest island in the Cyclades.

Q. Is there a special AREA CODE to call Amorgos Island?

A. If someone wants to call to Amorgos Island in Greece, he has to dial the

International Greek code + the Amorgos Island code. It is suggested to

Verify with your local operator what is the code from your country.

Q. What useful telephone numbers could we refer to for Amorgos Island.?

A. Here are some useful telephone numbers in Amargos island in Greece:

Automatic dialing code = 0285 , Police = 71210 , Commune Office = 71257 ,

Port Authority ( Katapola ) = 71259

by S Pappas greekinfo@gmail.com
Rooms Apartments in Athens Greece Athensrooms.
Free Greek travel information traveling in Athens Greece Greekster.
Apartments in Athens Greece Self catering.
M Savard. Inspirer, author, professor, astrologist.

Amorgos Rooms, Rooms in Amorgos Island Greece

Amorgos rooms or rooms in Amorgos a Greek abbreviation for a hotel alternative. Even though cheaper than hotels some Amorgos island rooms are equally as good as Amorgos hotel rooms and even in many cases better. Amorgos rooms in most cases are fully equipped with private, WC, TV, AC, linen, and in some cases kitchenette. Amorgos rooms can accommodate from one to even six persons.

Q. How could one explain why Amorgos Island in Greece is so popular?

A.= Several reasons could explain such a popularity among the tourists who like to dwell in the rustic beauty of lavish past and rich culture while enjoying a contemporary life style and comfort at the same time. People say that Greece is the land for romantics and culture seekers…

Q. Would it be difficult to find rooms in Amorgos Island in Greece?

A.= Even if many tourists visit Amorgos Island almost all year round, you will always be able to find a room …It is common for people to be looking for comfortable, inexpensive Amorgos rooms…which means that one can find a room for a low price…as low as thirty euros daily for two persons or even… lower for long term stays. We must however keep in mind that Amorgos rooms may get a little more expensive in peak season…SUMMER TIME being the peak season for Amorgos Island. Usually the closer to August 15 the harder it is to find a room and in peak season which IS August 15 (two weeks before and about two weeks after when the Greeks also go on vacation) the Amorgos room prices may even double or more… for the same exact accommodation. For the rest of the time there is no reason for one not to find an affordable accommodation irrelevant of what travel experts will try to sell you.

Q. People say that Amorgos Island in Greece has become more and more popular these last years… Has it become a place for exclusive clientele?

A.= Not at all!! It is true that Amorgos Island has climbed the tourists’ popularity charts quite significantly. As a result, demand for tourist accommodation in Amorgos Island has also gone up. Keep in mind that Amorgos Island is a place for people with ALL sorts of budgets. In Amorgos Island, you can find many different overnight accommodations… from the cheapest rooms to the most exclusive Amorgos rooms which, in some cases, are far better that Amorgos hotel rooms. You may find that the rooms in Amorgos Island in Greece are of different cost levels. If you do a good search, you are sure to find a room in Amorgos Island…a room at a very competitive price and this is even if you go there without a reservation. Just keep in mind the August thing.

Q. How comfortable will Amorgos Island rooms be at Summer time?

A= Amorgos Island can be quite hot sometimes at Summer time. One should make sure that the room has an AC installed just in case you need it. If not, keep in mind that you are near the sea and that a chilling breeze from the sea will, most of the time, do the AC’s job. Most AC units in the rooms in Amorgos Island also work as heaters for the winter time, or if one finds the weather chilly. As rooms in Greece are always upgrading, you’ll hardly have an Amorgos room that does not have an AC unit. Besides, almost all Amorgos rooms have television, private WC, and sometime… a kitchenette with a fridge.

Q. What other comfort is one supposed to find?

A.= In Amorgos Island in Greece, Amorgos rooms are very comfortable, just like your own home. In most of the rooms, you’ll find a closet with hangers, spare blankets and pillows, fresh sheets, supplied weekly or even twice a week. Sweeping and mopping of the floor as well as regular cleaning of the rooms is provided however depending on the owner if one wants a lower price for a long term stay you may negotiate with the owner a self catering type of agreement. In the better Amorgos rooms, you will also find a table with chairs and a sofa to provide maximum comfort. If you are considering a longer stay, you can even go for Amorgos Island rooms that provide a private kitchenette. You can also get Amorgos rooms that can accommodate up to six people, ideal for families on outing in Amorgos Island in Greece.

Why should one who plans to visit Amorgos Island in Greece should not take advantage of the low prices offered by Amorgos rooms compared to Amorgos Island hotels in Greece. Did we hear you are packing for Amorgos Island these vacations?

This article has been written to help people or travelers who are looking for a place to stay in Amorgos island Greece. A hotel alternative, Amorgos Rooms, or rooms in Amorgos Island in Greece.

by S Pappas greekinfo@gmail.com

Rooms Apartments in Athens Greece Athensrooms.
Free Greek travel information traveling in Athens Greece Greek Info.
Apartments in Athens Greece Self catering.